Table 1 of Leung, Mol Vis 2003; 9:425-439.


Table 1. RT-PCR primer pairs and conditions

Expression of genes with B statistics>=2 was confirmed by semi-quantitative RT-PCR with the depicted primers and PCR conditions.

     GenBank                               PCR conditions (MgCl2
     accession                              concentration; annealing temp;  Amplicon
 Gene   number      Forward primer       Reverse primer     number of cycles)         size
------  ---------  --------------------------  -------------------------  ------------------------------  --------
GAS1   L13698   TCGGCCGCCTGTTTCTCGTCG    TCCTTGACCGACTCGCAGATGG   1.5 mM; 56 °C; 23 (+10% DMSO)  428
CDH4   L34059   TGCGTCGCGTGGATGAGCGG     ACCTCCATACATGTCCGCCAGC   1.5 mM; 61 °C; 23        290
MT1L   X76717   GCTCGCCTGTTGGCTCCTG     TTGTCTGACGTCCCTTTGCAGATGC  1.5 mM; 65 °C; 25        149
ATF4   D90209   AAGCCTAGGTCTCTTAGATGATTACC  CAA CCTGGTCGGGTTTTGTTAAAC  1.5 mM; 57 °C; 25        377
ASNS   M27396   Same as TS11
CST3   X05607   AGCCAGCAACGACATGTACCAC    TTCGACAAGGTCATTGTGCCCTG   1.5 mM; 65 °C; 25        234
S62138  S62138   AACTATGGCCAAGATCAATCCTCC   GTGACCTCTGCTGGTTCTGGC    1.5 mM; 54 °C; 25        575
TLS   S62140   ATGTTACAATTGAGTCTGTGGCTG   AGTAGCAAATGAGACCTTGATAGG  1.5 mM; 54 °C; 22        910
CHOP   S40706   TGCCTTTCTCCTTCGGGACAC    GTGACCTCTGCTGGTTCTGGC    1.5 mM; 64 °C; 28        205
HSPA5  X87949   TACATTCAAGTTGATATTGGAGG   TTGATGAAGTGTTCCATGACACG   1.5 mM; 57 °C; 25        425
TS11   M15798   AGAGACGTTTGAGGATTCCAATCTG  AGCGTGCGGGCAGAAGGGTC    1.5 mM; 65 °C; 25        309
TSC22  AJ222700  CGATGGATCTAGGAGTTTACC    GCGAGCAATGAAATGGGTGAC    1.5 mM; 54 °C; 25        510
LDHA   X02152   ATTATCACGGCTGGGGCACG     CCAAATCTGCTACAGAGAGTCC   1.5 mM; 54 °C; 25        501
IGFBP2  M35410   TTCCGGATGAGCGGGGCCCTCTGG   CTGGCTGCGGTCTACTGCATCC   1.5 mM; 62 °C; 30        262
TAGLN  M95787   AGGTCTGGCTGAAGAATGGCG    TTCCCTCTTATGCTCCTGCGC    1.5 mM; 54 °C; 25        329
SCG2   M25756   AAGCTCGCCCGGAGAACGG     ATAGGAGGGAATTGCATGTGC    1.5 mM; 54 °C; 25        583
WARS   X62570   AAAGCGGGAAATGCGTCAAAGG    TCTATTCGGTTTATTAGCTCTTTG  1.5 mM; 54 °C; 25        283
MYOC   NM_000261  CATCTGGCTATCTCAGGAGTGG    CCTTCACTGTCTCGGTATTCAG   1.5 mM; 57 °C; 26        371
GAPD   NM_002046  ACCACAGTCCATGCCATCAC     TCCACCACCCTGTTGCTGTA    1.5 mM; 57 °C; 25        451
ACTB   NM_001101  CAACGGCTCCGGCATGTGC     CTCTTGCTCTGGGCCTCG     1.5 mM; 57 °C; 25        142
PDHB   NM_000925  GAAGTTGCCCAGTATGATGG     TCTCTAGCACCACCACTGG     1.5 mM; 55 °C; 25        429

Leung, Mol Vis 2003; 9:425-439 <http://www.molvis.org/molvis/v9/a55/>
©2003 Molecular Vision <http://www.molvis.org/molvis/>
ISSN 1090-0535