Figure 4 of Qaddoumi, Mol Vis 2003; 9:559-568.


Figure 4. Nucleotide sequence of amplified rabbit clathrin HC gene fragment

The nucleotide sequence of rabbit clathrin HC is compared with known sequences of human and rat. Residues identical to clathrin HC between species are labeled with an asterisk. The nucleotide sequence used for the design of the antisense utilized in clathrin HC knockdown is shown in red (between 290-304 bp of rabbit clathrin HC).

Human GGATAATGCAGTTTATCACTGGAGTATGGAAGGAGAGTCTCAGCCAGTGAAAATGTTTGA 600
Rat  GGATAATGCAGTTTATCACTGGAGCATGGAGGGGGAGTCTCAGCCAGTGAAGATGTTTGA 526
Rabbit ------------------------------------------------------------

Human TCGCCATTCTAGCCTTGCAGGGTGCCAGATTATCAATTACCGTACAGATGCAAAACAAAA 660
Rat  TCGTCATTCCAGCCTCGCAGGGTGCCAGATCATCAATTACCGTACAGATGCTAAGCAGAA 586
Rabbit -----TTTTTGGACTTG-GCAATATCCGGCCACCAAGCAAAATTC-GTTGTGGGTGGGN  52
       **  * ** *   * * *  * *** *  * *

Human GTGGTTACTTCTGACTGGTATATCTGCACAGCAAAATCGTGTGGTGGGAGCTATGCAGCT 720
Rat  GTGGTTGCTCCTGACTGGCATATCTGCACAGCAAAATCGCGTGGTTGGAGCTATGCAGCT 646
Rabbit AAGCTTANTGCAAGCTTGTATTTCT---TGGTANGATAAGGAAAAGGTATTNTTCAAGCC 109

Human ATATTCTGTAGATAGGAAAGTGTCTCAGCCCATTGAAGGACATGCAGCTAGCTTTGCACA 780
Rat  GTATTCTGTAGACAGGAAAGTCTCTCAGCCCATTGAAGGGCATGCGGCGAGTTTTGCACA 706
Rabbit TTATTT---------GAAAGGACCATTGCAAGCTAA--GCTTTGCA-CCAGTTTTAAAAA 157
    ****     *****  *  **  * * *  *** * ** *** * *

Human GTTTAAGATGGAAGGAAATGCAGAAGAATCAACGTTATTTTGTTTTGCA-GTTCGG-GGC 838
Rat  ATTTAAGATGGAAGGAAACGCAGAAGAATCGACGTTATTTTGTTTTGCT-GTGCGG-GGT 764
Rabbit TGGAAAGGAAAATGCAGAAAGAAATCAAACATTTGTTTTTGTTTTTGCAAGTACGGTGGT 217
      ***  * * * *  * * ** *   * *** ****** ** *** **

Human CAAGCTGGA-GGGAAGTTAC-ATATTATTGAAGTTGGCACA-CCACCTACAGGGAACCAG 895
Rat  CAGGCAGGG-GGGAAGTTAC-ATATCATTGAAGTTGGTACA-CCACCCACAGGAAACCAA 821
Rabbit CAAGCTGGAAGGGAAGTTACCATATCATTGAAGTTGGCACAACCTCCTACAGGAAACCAG 277
    ** ** ** ********** **** *********** *** ** ** ***** *****

Human CCCTTTCCAAA-GAAGGCAGTGGATGTCTTCTTTCCTCCAGAAGCACAAAATGATTTTCC 954
Rat  CCCTTTCCAAA-GAAGGCAGTGGATGTCTTCTTTCCTCCAGAAGCACAAAATGATTTTCC 880
Rabbit CCATTTCCAAAAGAAGGCAGTGGATGTTTTTTTCCCTCCAGAAGCGCAAAATGACTTTCC 337
    ** ******** *************** ** ** *********** ******** *****
         Antisense Sequence

Human TGTTGCAATGCAGATCAGTGAAAAGCATGATGTGGTGTTCTTGATAACCAAGTATGGTTA 1014
Rat  TGTTGCAATGCAGATCAGTGAAAAGCATGACGTGGTGTTCCTGATTACCAAGTATGGTTA 940
Rabbit TGTTGCAATGCAGATCAGTGAAAAGCATGATGTGGTATTCTTGATTACTAAGTATGGCTA 397
    ****************************** ***** *** **** ** ******** **

Human TATCCACCTCTATGATCTTGAGACTGGTACCTGCATCTACATGAATAGAATCAGTGGAGA 1074
Rat  TATTCACCTCTATGACCTTGAGACTGGCACGTGCATCTACATGAACAGAATCAGTGGAGA 1000
Rabbit TATTCATCTCTATGATCTTGAGACTGGTACCTGTATCTACATGAATAGAATCAGTGGAGA 457
    *** ** ******** *********** ** ** *********** **************

Human AACAATTTTTGTTACTGCACCTCATGAAGCCACAGCTGGAATAATTGGAGTAAACAGAAA 1134
Rat  AACCATCTTTGTTACTGCTCCTCATGAAGCCACAGCTGGAATAATAGGAGTCAACAGAAA 1060
Rabbit AACAATCTTTGTTACTGCACCTCACGAAGCCACAGCTGGAATAATTGGAGTAAACAGAAA 517
    *** ** *********** ***** ******************** ***** ********

Human GGGACAAGTTCTGTCAGTGTGTGTGGAAGAAGAAAACATAATTCCTTACATCACCAATGT 1194
Rat  GGGACAAGTCCTATCAGTTTGTGTGGAAGAAGAGAACATAATTCCTTACATCACCAATGT 1120
Rabbit GGGACAAGTTCTGTCAGTGTGTGTGGAAGAAGAAAACATCATTCCTTATATCACCAATGT 577
    ********* ** ***** ************** ***** ******** ***********

Human TCTACAAAATCCTGATTTGGCTCTGAGAATGGCTGTACGTAATAACTTAGCCGGTGCTGA 1254
Rat  CCTACAAAATCCTGATTTGGCTCTGAGAATGGCTGTGCGGAACAACCTAGCTGGTGCAGA 1180
Rabbit CCTACAAAATCCTGATTTGGCCTTGAGAATGGCTGTCCGTAACAACCTAGCTGGTGCTGA 637
    ******************** ************* ** ** *** **** ***** **

Human AGAACTCTTTGCCCGGAAATTTAATGCTCTTTTTGCCCAGGGAAATTACTCGGAGGCAGC 1314
Rat  AGAGCTCTTCGCCCGGAAATTTAATGCTCTCTTCGCCCAGGGAAACTACTCAGAGGCTGC 1240
Rabbit AGAACTCTTTGCCCGGAAATTTAATGCTCTAATCACT-AGTGAATTCGC-----GGCCGC 691
    *** ***** ******************** * * ** ***  *   *** **

Human AAAGGTGGCTGCTAATGCACCAAAGGGAATTCTTCGTACTCCAGACACTATCCGTCGGTT 1374
Rat  AAAGGTGGCTGCTAATGCACCGAAGGGAATCCTTCGTACTCCAGATACCATCCGTCGATT 1300
Rabbit -----CTGCAGGTCGACCATATGGGAGAGCTCCCAACGCGTTGGATGCATAGCGGAGA-- 744
       ** * *  **   * **  *   *  ** *  ** *

Qaddoumi, Mol Vis 2003; 9:559-568 <http://www.molvis.org/molvis/v9/a68/>
©2003 Molecular Vision <http://www.molvis.org/molvis/>
ISSN 1090-0535