Figure 1 of Demirci, Mol Vis 2001; 7:234-239.


Figure 1. APT6M8-9 cDNA sequence together with translation and exon-intron boundaries locations

The color scheme is as follows: black, HSM800272 partial cDNA sequence published in GenBank; blue, 5' end cDNA sequence identified by standard RACE; red, 5' end cDNA sequence identified by RLM-RACE; orange, nucleotides flanking an intron (exon-intron junction). The nucleotide at position 1012 was found to be an "A" in 8 people we have screened, the same as in the NM_005765 sequence from GenBank. However, the GenBank cDNA clones HSM800272 and AF248966 indicate a "G" at this location which encodes Arginine instead of Glutamine. Similarly, we found an "A" at position 1476 (3' UTR) which is indicated as a "G" in GenBank HSM800272 and AF248966 sequences.

    10    20    30    40    50    60    70    80    90    100
GTGGAGAAAGCGGCAGCTGTCCCAGCGGAAGCGACGAAGGGACGGGACCCGGGAGCCTGGACGAGTCCGAGCGCGTCACCTCCTCACGCTGCGGCTGTCG

    110    120    130    140    150    160    170    180    190    200
CCCGTGTCCCGCCGGCCCGTTCCGTGTCGCCCCGCAGTGCTGCGGCCGCCGCGGCACCATGGCTGTGTTTGTCGTGCTCCTGGCGTTGGTGGCGGGTGTT
                              M A V F V V L L A L V A G V

    210    220    230    240    250    260    270    280    290    300
TTGGGGAACGAGTTTAGTATATTAAAATCACCAGGGTCTGTTGTTTTCCGAAATGGAAATTGGCCTATACCAGGAGAGCGGATCCCAGACGTGGCTGCAT
 L G N E F S I L K S P G S V V F R N G N W P I P G E R I P D V A A

    310    320    330    340    350    360    370    380    390    400
TGTCCATGGGCTTCTCTGTGAAAGAAGACCTTTCTTGGCCAGGACTCGCAGTGGGTAACCTGTTTCATCGTCCTCGGGCTACCGTCATGGTGATGGTGAA
L S M G F S V K E D L S W P G L A V G N L F H R P R A T V M V M V K

    410    420    430    440    450    460    470    480    490    500
GGGAGTGAACAAACTGGCTCTACCCCCAGGCAGTGTCATTTCGTACCCTTTGGAGAATGCAGTTCCTTTTAGTCTTGACAGTGTTGCAAATTCCATTCAC
 G V N K L A L P P G S V I S Y P L E N A V P F S L D S V A N S I H

    510    520    530    540    550    560    570    580    590    600
TCCTTATTTTCTGAGGAAACTCCTGTTGTTTTGCAGTTGGCTCCCAGTGAGGAAAGAGTGTATATGGTAGGGAAGGCAAACTCAGTGTTTGAAGACCTTT
 S L F S E E T P V V L Q L A P S E E R V Y M V G K A N S V F E D L

    610    620    630    640    650    660    670    680    690    700
CAGTCACCTTGCGCCAGCTCCGTAATCGCCTGTTTCAAGAAAACTCTGTTCTCAGTTCACTCCCCCTCAATTCTCTGAGTAGGAACAATGAAGTTGACCT
S V T L R Q L R N R L F Q E N S V L S S L P L N S L S R N N E V D L

    710    720    730    740    750    760    770    780    790    800
GCTCTTTCTTTCTGAACTGCAAGTGCTACATGATATTTCAAGCTTGCTGTCTCGTCATAAGCATCTAGCCAAGGATCATTCTCCTGATTTATATTCACTG
 L F L S E L Q V L H D I S S L L S R H K H L A K D H S P D L Y S L

    810    820    830    840    850    860    870    880    890    900
GAGCTGGCAGGTTTGGATGAAATTGGGAAGCGTTATGGGGAAGACTCTGAACAATTCAGAGATGCTTCTAAGATCCTTGTTGACGCTCTGCAAAAGTTTG
 E L A G L D E I G K R Y G E D S E Q F R D A S K I L V D A L Q K F

    910    920    930    940    950    960    970    980    990   1000
CAGATGACATGTACAGTCTTTATGGTGGGAATGCAGTGGTAGAGTTAGTCACTGTCAAGTCATTTGACACCTCCCTCATTAGGAAGACAAGGACTATCCT
A D D M Y S L Y G G N A V V E L V T V K S F D T S L I R K T R T I L

   1010   1020   1030   1040   1050   1060   1070   1080    1090   1100
TGAGGCAAAACAAGCGAAGAACCCAGCAAGTCCCTATAACCTTGCATATAAGTATAATTTTGAATATTCCGTGGTTTTCAACATGGTACTTTGGATAATG
 E A K Q A K N P A S P Y N L A Y K Y N F E Y S V V F N M V L W I M

   1110   1120   1130   1140   1150   1160   1170   1180    1190   1200
ATCGCCTTGGCCTTGGCTGTGATTATCACCTCTTACAATATTTGGAACATGGATCCTGGATATGATAGCATCATTTATAGGATGACAAACCAGAAGATTC
 I A L A L A V I I T S Y N I W N M D P G Y D S I I Y R M T N Q K I

   1210   1220   1230   1240   1250   1260   1270   1280   1290   1300
GAATGGATTGAATGTTACCTGTGCCAGAATTAGAAAAGGGGGTTGGAAATTGGCTGTTTTGTTAAAATATATCTTTTAGTGTGCTTTAAAGTAGATAGTA
R M D

   1310   1320   1330   1340   1350   1360   1370   1380   1390   1400
TACTTTACATTTATAAAAAAAAATCAAATTTTGTTCTTTATTTTGTGTGTGCCTGTGATGTTTTTCTAGAGTGAATTATAGTATTGACGTGAATCCCACT
   1410   1420   1430   1440   1450   1460   1470   1480   1490   1500
GTGGTATAGATTCCATAATATGCTTGAATATTATGATATAGCCATTTAATAACATTGATTTCATTCTGTTTAATGAATTTGGAAATATGCACTGAAAGAA
   1510   1520   1530   1540   1550   1560   1570   1580   1590   1600
ATGTAAAACATTTAGAATAGCTCGTGTTATGGAAAAAAGTGCACTGAATTTATTAGACAAACTTACGAATGCTTAACTTCTTTACACAGCATAGGTGAAA
   1610   1620   1630   1640   1650   1660   1670   1680   1690   1700
ATCATATTTGGGCTATTGTATACTATGAACAATTTGTAAATGTCTTAATTTGATGTAAATAACTCTGAAACAAGAGAAAAGGTTTTTAACTTAGAGTAGC
   1710   1720   1730   1740   1750   1760   1770   1780   1790   1800
CCTAAAATATGGATGTGCTTATATAATCGCTTAGTTTTGGAACTGTATCTGAGTAACAGAGGACAGCTGTTTTTTAACCCTCTTCTGCAAGTTTGTTGAC
   1810   1820   1830   1840   1850   1860   1870   1880   1890   1900
CTACATGGGCTAATATGGATACTAAAAATACTACATTGATCTAAGAAGAAACTAGCCTTGTGGAGTATATAGATGCTTTTCATTATACACACAAAAATCC
   1910   1920   1930   1940   1950   1960   1970   1980   1990   2000
CTGAGGGACATTTTGAGGCATGAATATAAAACATTTTTATTTCAGTAACTTTTCCCCCTGTGTAAGTTACTATGGTTTGTGGTACAACTTCATTCTATAG
   2010   2020   2030   2040   2050   2060   2070   2080   2090   2100
AATATTAAGTGGAAGTGGGTGAATTCTACTTTTTATGTTGGAGTGGACCAATGTCTATCAAGAGTGACAAATAAAGTTAATGATGATTCCAAAAAAAAAA

Demirci, Mol Vis 2001; 7:234-239 <http://www.molvis.org/molvis/v7/a33/>
©2001 Molecular Vision <http://www.molvis.org/molvis/>
ISSN 1090-0535