Figure 4 of Cai, Mol Vis 1999; 5:3.


Figure 4. Differentially expressed clone 2 sequence, aligned with mouse and rat EST sequences.

Clone 2 (partial) nucleotide sequence, consisting of 322 nucleotides (AF070940), was aligned with the 465 nucleotide sequence of a mouse EST (mouse EST AA198287) and with the 359 nucleotide sequence of a rat EST (rat EST AI072094). Nucleotide numbers of the respective sequences are shown on the right of the figure. The putative stop codon, TAA, in the clone 2 sequence is marked in red. The polyadenylation signal, AATAAA, is marked in green. Gaps in the sequences introduced to maximize alignment are indicated with dashes. Nucleotide mismatches are in lower case.

           10    20    30    40    50    60

           .     .     .     .     .     .

clone 2   AAGCTAATAAAAAATATCGTTCAGCAACAAAAAAAAAAAAAAGGAAACGTTCTAAGGTGC   60

m EST              GTCGCTCTCTTTGTTGCTTATGCCGATAAGCATGGGTTT   39
clone 2   ACTTTCCTCGTTGCGGTATTTGTCGCTCTCTTTGTTGCTTATGCGGATAAGCATGGGTTT   120

m EST    -CTTGGTGCAGTGTGAGTTTTTATATATGTATAAATCTATATATAAtCTATACATATATA   98
clone 2   cCTTGGTGCAGTGTGAGTTTTTATATATGTATAAATCTATATATAA-CTATACATATATA   180

m EST    T--ACAAGCCAGTGTATAATGTTATAAAATGGAATTCTAAGTTATTAATTGTAATCTGTA   156
clone 2   TatACAAGCCAGTGTATAATGTTATAAAATGGAATTCTAAGTTATTAATTGTAATCTGTA   240
r EST                  TGGAATTCTAAGTTATTAATTGTAATCTGTA   31

m EST    GGTGACCTCGGTATTAACGTGgAAAACAtTCAAAAATcAAAG--CAAAAAAA-------G   207
clone 2   GGTGACCTCGGTATTAACGTGaAAAACAcTCAAAAATgAAAGacCAAAAAAAaaaaaaaG   300
r EST    GGTGACCTCGGTATTAACGTGaAAAACAcTCAAAAATcAAAG--CAAAAAAAaa-----G   84

m EST    GACAAAATGGAAAAAAaTTAGACTATTCGCACATTGTACGTATCGGGTTTtATAGCTGAA   267
clone 2   GACAAAATGGAAAAAA-TTAGACT                     322
r EST    GACAAAATGGAAAAAA-TTAGACTATTCGCGCATTGTACGTATCGGGTTTcATAGCTGAA   143

m EST    ATCTACTGTattCTGGGGAGGtACCCTGCCGAcCCCTGGtCCCCCGGCCTGCGGCTGTTC   327

r EST    ATCTACTGTtcgCTGGGGAGGaACCCTGCGGAtCCCTGG-CCCCCGGCCTGCGGCTGTTC   202

m EST    TCCAAAGCgGTCCAGGCTGCGCTGaAGCACGAATAgAGCGTCGGGTGAGtGAGCCAGAAG   387

r EST    TCCAAAGCtGTCCAGGCTGCGCTGgAGCACGAATAaAGCGTCGGGTGAGcGAGCCAGAAG   262

m EST    CTCCcGGACTCGCCAGCgAGCGACGCTGCGCAcAgCTGCTCACTTTGTGCTTTCCTTTGC   447

r EST    CTCCgGGACTCGCCAGCaAGCGACGCTGCGCAgAaCTGCTCACTTTGTGCTTTCCTTTGC   322

m EST    ATAGGTATGAGCTAGAAA                        465

r EST    ATAGGTATGAGCTAGAAATAAATGTTATTTTCTAAAT-polyA           359

Cai, Mol Vis 1999; 5:3 <http://www.molvis.org/molvis/v5/p3/>
©1999 Molecular Vision <http://www.molvis.org/molvis/>
ISSN 1090-0535