Table 1 of Altay, Mol Vis 2020; 26:661-669.


Table 1. Baseline characteristics of all subjects.

Baseline characteristics No EMD EMD p-value
Number of patients, n 912 608  
Female sex, n (%) 440 (48.2%) 454 (74.7%) p<0.001*
Age (years), mean ±SD 71.20±10.17 74.51±8.02 p<0.001 *
AMD status     p<0.001*
No AMD, n (%) 623 (68.3%) 134 (22.0%)  
Early/intermediate AMD, n (%) 158 (17.3%) 188 (30.9%)  
Late AMD, n (%) 131 (14.4%) 286 (47.0%)  
C3d/C3 Ratio (ln), mean ±SD 1.41±0.40 1.51±0.40 p<0.001†
Ever smoked, n (%) 482 (52.85%) 257 (42.27%) p<0.001*
Hypertension, n (%) 299 (32.79%) 204 (33.55%) p=0.220*
Cardiovascular diseases, n (%) 154 (16.89%) 97 (15.95) p=0.525*
BMI ≥25, n (%) 497 (54.50%) 289 (47.53%) p=0.023*
Diabetes, n (%) 77 (8.44%) 47 (7.73%) p=0.561*
Allergy, n (%) 177 (19.41%) 111 (18.26%) p=0.484*
Sunlight exposure ≥8h, n (%) 82 (8.99%) 96 (15.79%) p<0.001*
Total cholesterol (mmol/l), mean ±SD 5.71±1.22 5.91±1.16 p=0.003†
HDL cholesterol (mmol/l), mean ±SD 1.42±0.37 1.56±0.37 p<0.001†
Triglyceride (mmol/l), mean ±SD 1.96±0.99 1.72±0.89 p<0.001†