Table 2 of Gooding, Mol Vis 2018; 24:690-699.


Table 2. Yield of RNA by different homogenization methods.

Tissue type Set screw TissueLyser Bullet blender Pellet pestle Dounce
Retina 4605 ± 1076 8345 ± 1450 5600 ± 481 2245 ± 452 7380 ± 994
Whole eye 7724 ± 2753 9784 ± 1779 8347 ± 834 2982 ± 1001 4584 ± 2103