Figure 2 of Tink et al.


Figure 2
5'-Flanking region of the PEDF gene.

The first exon (capital letters) and the first 1050 bp of the 5'-flanking region are shown. Two Alu repetitive sequences are in blue. Possible binding sites for CAAT, HNF-1, PEA3, Octomer (Oct) and c/EB are in magenta and labeled. The TREp/RAR site is in cyan. The brown sequence (+1 through +20) in exon 1 was determined by 5'-RACE.

-1050 tgggaggctgaggggggcgggatcacctgaggtcaggagtttgagacaag -1001 
-1000 cgtgaccaatgtggtgaaaccctgtctctactaaaaatacaaaaattagc -951
 -950 cgggcatgctcgtgcacacctatagtcccaactactcagcagggtgaggc -901
 -900 aggagaacctcttgaacccgggaagcggaggttgcagtgagccgacattg -851
 -850 cacccctgcactccagcctgggtgacagagtgagtctccactggaaaaaa -801
 -800 aaaaaaaagaacagtgtgatacattgacctaaggtttaagaacatgcaaa -751
 -750 ctgatactatatatcacttagggacaaaaacttacatggtaaaagtaaaa -701
                       C/EBP
 -700 agaaatgtacgaaaataataaaaatcaaattcaagatggtggttatggtg -651
 -650 acgggaaagaactgaggcggaaatataaggttgtcactatattgagaaat -601
 -600 ttttctatctttttttcttttttctttttttgagacggggtctcgctctg -551
 -550 tcgcccaggatggagtgcagtggtgtgatctcagctcactgcaacctccg -501
 -500 cctcccaggtttaagtgattctcctgcctcagactcccaagtagctggga -451
 -450 ctacaggtgcgcgccaacacacctgggtaattttgtttgtatttttagta -402
 -400 gagatggggtttcaccgtgttgactaggctggtctcgaactcctgacctc -351
 -350 aggtgatcccccggcctcggtctcccaaagtgctgggataacaagcgtga -301
 -300 gccactgcgcccagctttgtttgcatttttaggtgagatggggtttcacc -251
                     TREp/RAR
 -250 acgttggccaggctggtcttgaactcctgacctcaggtgatgcacctgcc -201 
 -200 tcagtctcccaaagtgctggattacaggcgttagcccctgcgcccggccc
      PEA3    PEA3 PEA3   Oct
 -150 ctgaaggaaaatctaaaggaagaggaaggtgtgcaaatgtgtgcgcctta -151
                  HNF-I
 -100 ggcgtaatgatggtggtgcagcagtgggttaaagttaacacgagacagtg -101
    CAAT Box
 -50 atgcaatcacagaatccaaattgagtgcaggtcgctttaagaaaggagta
  +1 GCTGTAATCTGAAGCCTGCTGGACGCTGGATTAGAAGGCAGCAAAAAAAG +50
   CTCTGTGCTGGCTGGAGCCCCCTCAGTGTGCAGGCTTAGAGGGACTAGGC
   TGGGTGTGGAGCTGCAGCGTATCCACAG