Table 1 of Piñeiro-Gallego, Mol Vis 2012; 18:1794-1802.


Table 1. Oligonucleotides for genomic amplification and sequencing of exon 8, 10, and 16 of ALMS1 and exon 6 of RPGRIP1L.

Gene Exon Forward Primer (5′-3′) Reverse Primer (5′-3′) Product size (bp) Tm (°C)
ALMS1 8.1 GCTTTTTAAAGGCTCAAAGCTG GTATTCCCGTCTTCTGCTCCACT 646 52
  8.2 CAACTGGCATGTCAACTC CTTCGGGTAGATGGCTGTC 666 56
  8.3 GTACCCACAGGACTTAGCA ACTCCTGTTGATAGAAAATACTGG 731 58
  8.4 CTGACCAGAAGACTGTCCCAACAC CAAGGCCTGCTGGTGGAAAAT 515 64
  8.5 CACACCAGCAGTACCGTCTAC TCAGAGCCTCTTCAGTTGGATGATTA 527 66
  8.6 GAAAGTTTCACCTGTTCTTG TGGTCCAGGAGCAGAAGAA 1021 59
  8.7 TGGCGCACCAACTATAACCTCTC GCTGGTAGAAAATGACAGGCTTCC 491 64
  8.8 CTAAATAAAGAGGTTGTGAAAG ATGTGAATAGAAAGAGGAAGTTA 375 53
  8.9 CAGGCCCTGCCAGACAGTGAG CTGGCAACTCCTGCTGATGAAA 565 63
  8.1 GGTTCCTGGGCCTGCTGAC TTGGGCTTTACTGTTTGAGAATAG 534 61
  8.11 TCACAAATAGAGAAGCCCAAGAT ATGTGAAAAGGAACTAGGAAGAGC 375 54
  8.12 ATGTAACTGAAGATGTGCTGAAG TTCTGCCTCCATCAAAAGTGTC 473 61
  8.13 AAGGATTTGCCAGATAGACAT TCCTCTGTGAATGGCTGTCTGT 515 53
  8.14 ACTCTTAAGGAAATTCGGACAC TTACAGATTTGGCTGCTTGATA 391 54
  8.15 CCTCTTCCACGGGTGTATCTAA TGGCTAAGCTTCCTCAAAACA 710 56
  10.1 TGGTCTAATCTTAGCGTGGGT ATGCATAGTAATTCACAAG 774 55
  10.2 ACACCATTTTCCCCTTCCT CCGTGTGATTTCTCTGAGTGG 706 59
  10.3 TGTACTGGAGCATCTGTGGG CAGTCAGCCCCAAATCACTG 860 63
  16.1 GCGAGGCTACTAAGCAACAAGGC ACAGCCTGAGTTGGGTGAC 650 60
  16.2 CAGAAGGTCACCCCAGAG CCATCTGGCAATGTGACTGC 835 63
RPGRIP1L 6 TTCACTGTGTGCAGAGGCACTT TGCTCGACCTACTAACTGCTGTCA 447 62