Table 2 of Yip, Mol Vis 2011; 17:810-821.


Table 2. COL11A1, COL18A1, FBN1 and PLOD1 SNPs: PCR primers and conditions, primer extension (PE) primers, ddNTP added, and buffer B concentration ranges for DHPLC

              ddNTP

SNP*

Forward primer (5′>3′)

Reverse primer (5′>3′)
Primer
(µM)
Mg2+
(mM)
Tm
(°C)

PE primer (5′>3′)

G

C

A

T
DHPLC
 buffer B
COL11A1
rs2061705 GAAACCCTGCCTCTACTAAAAG GGGCAAATCTTAGGAACTTACAAAA 0.1 1.5 64 to 58 CAACGTTTTCTGTGAAATTTTATAAAGAC

27–33
rs2615987 TAAGAGAAAAAAAACCAACAGCCTAT AACACCAGAATTTGAACAGTAAGG 0.1 1.5 64 to 58 TACAGAATTAACCATAATTGAACAGC
27–33
rs17127311 CATAAGGAATAAAGGCATAAGAACATC AGAGATTTAGAAGGGTCAAGATG 0.1 1.5 64 to 58 AGGAAAAAGCAAAGCAAAGTGATG

23–29
rs12143740 ATTAGGTGAGACAGATGAAAAATTATTG TATTACCCACTTTATGTTACTGTCC 0.1 1.5 64 to 58 GATAACTGAAAGAGGATGGGGA

22–28
rs4908273 AAGCAGGTGTAGGCGTAAGT TAATGAGTTGGGAAGGGAAAGTA 0.3 2.5 62 to 56 TATTATTGGTTTGGGAATTTCTTTTACA

31–37
rs11164630 CTCTTTGGGTGTATCTGTGTTTA TATATGCCCTAACTCCACAACTA 0.1 1.5 64 to 58 CAAATATAATACACAGTTGATTAGATAGC

28–34
rs9659030 CTCCTTGTTTTCAGTGTGCTTC CCTTAAAGTAAATACCTTAGTGGAAAAAA 0.1 1.5 64 to 58 CATATGGTGGACTGTTATTAAGAGT

27–33
rs1241209
† GTCCCCATCCAAATCTCATC GCAAGGAGGAACAAGTCACAT - - - ATGATAGGGGCAAGTCATTCAAA - - - - -
COL18A1
rs11089001 ATTCCCTCGTATGGTGCTGT GCCTTAGACCCCAAACTCC 0.1 1.5 64 to 58 TTGGATAAGAGGAGCACCC

21–27
rs2026885 ACAGGGTCAAGTTTCAGCAG ATGGAAGGAAGGTCTCTCTC 0.1 1.5 64 to 58 ATGCCAGACGGCGTGAAG

19–25
rs1004133 GTTTTGTGAGTCCCCATTGC AAAGGCTGACCATAAACAATAAAAGTA 0.1 1.5 64 to 58 GTCGTGTTTCTCTGGGAAC

22–28
rs2838907 GCCCTTTCTGTATTGGATGC CACAACATTCTCAGTCATTTTCACA 0.1 1.5 64 to 58 CAAAGGAATGGGCTCCAGT

20–26
rs2838913 TCCGTTGTTGTAGCCACTGT CCTTTTCTCTCTTCCCTACG 0.3 2.5 62 to 56 CACCTCCTTCACCACTTCA

26–32
rs2838916 ATTTATCAGGCGTTTTGGGTGTA AATGCTGAATAATGCTCCTGTTG 0.3 2.5 62 to 56 GCCACTTGGTTGCATTGTGAAAT

26–32
rs2838917 GTCCTGGTATTTATCTCAACTTCAT GCTTACTGACTCCACATTACG 0.3 2.5 62 to 56 AAGCTGCTTTTTATTATTTGTGACC

29–35
rs2838920 TCAAAGGTTCTCTCCACTCG AGTGTTGGGGGCTGTGTTG 0.1 1.5 64 to 58 CCTTGCACAGCCAGAAACG

22–28
rs8131523
† AGGACGGCGACTCACAGAT AGGACAGAATAGATGGCAGAAG 0.3 2.5 62 to 56 CTGGCCTGACGCACCTCG - - - - -
rs2838922 TCCCCACCTTTTCACAGTTG AAACCCCATCTCTACTAAAAACACAA 0.1 1.5 64 to 58 GACAGCATTTAGTTTGAGTGACTTT

28–34
rs2838923 CTCTGTCTTTTCTCCTCTGTTGA CAGAAAGCAAACGCACAGAC 0.1 1.5 64 to 58 AGACTCCTGAGGTGCAGAC

23–29
rs11911327 GTGTGCATCTTGAGTGCTGT GGTCCTGGCTGCTACTGAA 0.1 1.5 64 to 58 GGCCTCGGGCCTCAAAGA

21–27
rs8126757 GTTTGAGGAGCGTGTGGTG TCCAATCGTTTCCAGTCCTTC 0.1 1.5 64 to 58 CTGCTACTGAAGTCTCCTGA

24–30
rs2838927
† TTGAGGAGCGTGTGGTGAG GAGTTGGGCAGTGGTGATG - - - GACCGAGGCCACCGGTTTC - - - - -
rs11702782 ATCACCACTGCCCAACTCTA AGAGGAGCCCGAAACAAAAG 0.1 1.5 64 to 58 CACTTTCCACCTCTGGATC

24–30
rs2026887 CCAAGATGAAAGGCCAGAGT AAGAGGAGACAGGAAGTGGA 0.1 1.5 64 to 58 ACGGGGAGCTGTGGGTGA

21–27
rs8129539 CTAGAATAAGTATGAGAAACCCCAAAT CTCACAAGGTCAGAAGGAATCAA 0.1 1.5 64 to 58 AGTGTACACAGATGTTAATCCTCTT

28–34
rs8133622 GACAGAATACTCCCTAAATCAACTA GAACCAAAAGACCTCAATGTGC 0.1 1.5 64 to 58 TAAATTGAATTTCAAGGAACCCAGA

28–34
rs7279077 CACACAGGTTTCTGCATGGA GCTCTGCAAAAAGAAAGACAGCT 0.1 1.5 64 to 58 CGTTTGGGAATGAGTGAACC ?
?
22–28
rs2236454 TGGGTGAGTGAGTGAGATTG TGGCTTTGCTTTCTTTGAACTTC 0.3 2.5 62 to 56 GAGATCCAGGAAACTCCCC

22–28
rs2236457 TGGGGTGAGTGACATCTGG GAGGGTGGTTTCTGGTGTTTAT 0.1 1.5 64 to 58 AATGGTATCGCAGCTTCCCAGT

26–32
rs2230687 CAAACCAAGCAAGTCTCCAC CACCACATCCAGAAAAGAGC 0.1 1.5 64 to 58 GCTCCCCGCGCCACCCCC

20–26
rs9977482
† ATGTGCATGTGTTTGAGTGTGTG TGTGTATGCAAGTGTATCCACGT 0.1 1.5 64 to 58 TGTGCATGTGTGGTATGTGTAC - - - - -
rs3818661
† AGGGAGTGTGGGGTTAGGT GCAGGATGAGATGGCAGAG 0.1 1.5 64 to 58 CAACCCTACCGATGGGCGCTC - - - - -
rs2236475 ACTGTCCTCCCCCAAGAAC TGATGATTACCAGACACCTTCC 0.1 1.5 64 to 58 CCCACTGCCCTGTCTGCC

21–27
rs7279445 CTGTAAGTATGACGAGGGTAGA CAAACCCACACCAGCCTCT 0.3 1.5 62 to 56 GGGAGCGTCTCTTGTAAGC

23–29
rs3753019 AGTAAGTCCCAGCCTGTGCA GCAGAGACCTGACAACAGTG 0.1 1.5 64 to 58 CCATCAGTCCTGAAAGACTC

22–28
rs2838951 AAGTGGGCTTGGCTCCATC CATACGCTGCCAGGTCAGA 0.1 1.5 64 to 58 GTTCCTCAAGGATGTGACAG


rs7499 GCTGCCATCACGCCTACAT CTCTTTGGCTTCCTTTTATTTCTTG 0.1 1.5 64 to 58 TAGCCACCGCCTGGATGC

22–28
rs1051296 ATGGTCCTGTCTGTCCTTCT GCACATACCAAGGCCAGCA 0.3 1.5 62 to 56 TCCCCTCCGGGCTGGCAC

21–27
FBN1
rs6493334 GCTCATAGTTCCCACAGTTTTTC CTGGCTGCTGTAACTGGAG 0.1 1.5 64 to 58 TCAGCATGTCCATCATCACCAT

24–30
rs6493333 TAACTTGCCCAGGTCTCTCTA GGCTGCTGTAACTGGAGAC 0.3 1.5 62 to 56 AGGTACCCTGGGAATGTATC ? ? 22–28
rs6493331 GCCACCTTTCAGAGACCATTTT ACCCCATCTCTACTAAAAATACAAAAAA 0.1 1.5 64 to 58 TGAACTTTACTTACTTTTTATGTATCTTTAAT

31–37
rs2247876 TGGAAAGGGGGTCTGGTATT CTTGTTGGACTAAATAATACTGTGTGA 0.1 1.5 64 to 58 ACCTCGGCTCTCACATCTG

22–28
rs16961274 CTGAGGAGATGTAGGCAAATG CAGGCTCAAATAGGAAATAGTGT 0.1 1.5 64 to 58 GAGTTGAGGCCACTGACCT

20–26
rs12438332 ATCTGAGAATGAGCACACCAATA CTAGCCCTCCCATCAAAACA 0.1 1.5 64 to 58 TGCATGCTTTTACCTAACTTCCT

25–31
rs1807301 GGGTGTCCTTTGTTGTGTGA GTCAGGAGGCTCTTATTTCATATA 0.1 1.5 64 to 58 AGTTAATGGAGCAGGGTCAG

22–28
rs16961220
† AGAGCAGAGAGTGGTTTGTG TCTGTGCAAGTTGTAAAGAGAAG 0.1 1.5 64 to 58 CAATGTAAAGGTCTATTATGCATTACA - - - - -
rs16961207 GTTTTCTCTCATTTCTCCATCTG GCATAACAGCCAACAGACTTTC 0.1 1.5 64 to 58 CTTGGGTAGGAATTTAACACAGAA

25–31
rs12915677 CTTTGCCATTCCTCTCTCCA CTCCAGACCAGAAACAGTAAAAAA 0.1 1.5 64 to 58 TCAGTACTGGGGATTGTCTAAAA

25–31
rs683282 GAAGTTGGGGATAGAAGATAAGA CTGTGGAGACTATTTGGCATTG 0.1 1.5 64 to 58 GTCAATGTACAGCAATACACCAT

28–34
rs16961118 TATTTATTCACTACCTCCTCCACAA GATCACACCACTGCTCTCAA 0.1 1.5 64 to 58 GTGCTATTCACTGATACAGGGTT

25–31
rs6493328 CTGTCATTTTTTTCTCTTCTTCTGC GACATCCTCTAATAAACATCCTGAA 0.1 1.5 64 to 58 GTGTGGGTCAGGCTATTGAAAA

25–31
rs17361868 CCGTGTGTGTGTTGGTAAGAAA GCCTGGAGAAAACTGAAGAC 0.1 1.5 64 to 58 CAATAAAGCCCAATGGTAACAAAC

23–29
rs11635140 GCAGACACGCTCCAACAATA CTGTTAGGTAAAATACTGC 0.1 1.5 64 to 58 TATTCTGAGAGATCCCACAGTG

26–32
rs11070643 CTATACAAGATATGAAAATAATGTGCATC AATGTAAGTTTCCAGTCACTGCA 0.3 2.5 62 to 56 GACTTACTAAAAATACTAGCAAAAGAAAATAT

28–34
rs3825963 GAATAGGAAAATGAAGGTTGAGTG AGAAACACAGGGGGCAGATT 0.1 1.5 62 to 56 GGTGATTTAGGGAGCTTCCA

22–28
rs10519174 TCTATATGATGAAAGAAAAAGCCTGTA GAATTTTACAAGAACACTAAGACTCAT 0.1 1.5 62 to 56 AAAGATTAACCCACAAATCAGGAG

24–30
rs1467953 CTAGAGACAGGTTTTGCCATGT CTTTAGTCGTGATTCTTCTTAGGAT 0.1 1.5 64 to 58 CAGTTTTATTAAAAGTGCCTTTAGCTATT

28–34
PLOD1
rs1208984 GGAAGGAAAGGGTGACAGC ACGGGGATAATAGAAGGAAACAC 0.3 1.5 62 to 56 AAGGCTCAAATAATAATAGTTTTCATAATAATA30–36
rs7529452 TAAGGGGTGTTTCTCTCCAG CACCTCCTCTTTATCTTTTCACC 0.1 1.5 64 to 58 AGGAGGATCTGGTCATTCTCTT

24–30
rs7551175 TAAGGGGTGTTTCTCTCCAG ACCTCCTCTTTATCTTTTCACCA 0.1 1.5 64 to 58 TGACCCACCTACCTGTCTG

22–28
rs11585018 TGCTCTTGTGGTTGCTTGTC GGTGGTGAAGAAACGGATTG 0.1 1.5 64 to 58 GCCAGGTTTCCCAGATAACT

23–29
rs2273286 GCTCTTGTGGTTGCTTGTCA TGAGTTCCTAATGACCCCAAG 0.1 1.5 64 to 58 CAATCCGTTTCTTCACCACCTAT

25–31
rs1130529 ATCCCTGGTTAGTGCTGTCT AGAAGCCAGATGAAGGTGTC 0.1 1.5 64 to 58 TCATCAGCGGGGCAATGAC

21–27
rs2273291 GACCAACATTTCAGGACCAG ATATCAGAGACCAAGTGCAGTC 0.1 1.5 64 to 58 GAAGACTTCCCTGATCACATTCT

24–30
rs3818157 ACTCTTGACATAGGGGTGCT CCTGCTGTCTGATGAACTTG 0.1 1.5 64 to 58 CTCCATCTCAGGTTTCTCAATC

24–30
rs3753579 GAGATTGTGGAGGAGGAAAC ACACTGCCCTCTGAGTAGC 0.1 1.5 64 to 58 TGTCTGGGATGTAGCGTGC

20–26