Table 1 of Pu, Mol Vis 2011; 17:591-597.


Table 1. Primers for amplification of the different domains and mutation-type FRMD7.

Name Sense primers (5′-3′) Antisense primers (5′-3′) Product length (bp)
Full-FRMD7 gaagatctatgctacatttaaaagtgc ggggtaccaaagctaaaaagtaattacatggttttag 2145
FERM gaagatctgccaccatgctacatttaaaagtgcag gggtaccaacctgaagaaagcatggtattccac 837
FERM+FA gaagatctgccaccatgctacatttaaaagtgcag gggtaccaactgtcgttcatggtactgagatg 1008
△FERM ggagatctatgctttcggaagagcccaaat ggggtaccaaagctaaaaagtaattacatggttttag 1308
△FERM+FA ggagatctatgtgcaggtcctcaccag ggggtaccaaagctaaaaagtaattacatggttttag 1137
781 Upstream gaagatctatgctacatttaaaagtgc catctccgctggccat 795
781 Downstream ggccagcggagatgc ggggtaccaaagctaaaaagtaattacatggttttag 1366
886 Upstream gaagatctatgctacatttaaaagtgc ctggaacgcttgctgc 902
886 Downstream gcagcaagcgttccagt ggggtaccaaagctaaaaagtaattacatggttttag 1258
C1003T gaagatctatgctacatttaaaagtgc gaggtaccattcatggtactgagat 1003