Table 1 of Prommajan, Mol Vis 2011; 17:456-460.


Table 1. Primers and PCR conditions for IDUA mutation analysis.Exon

Primer
name


Primer sequences for PCR (5′ to 3′)
Product
size
(bp)
Melting
temperature
(°C)
1 IDUA-Ex1F F-ACCCAACCCCTCCCAC 398 58
  IDUA-Ex1R R-AGCTTCAGAGACCGGAG    
2 IDUA-Ex2F F-GAACGTGTGTGTCAGCCG 304 62
  IDUA-Ex2R R-GCTCGGAAGACCCCTTGT    
3–4 IDUA-Ex3/4F F-TTCCAGCCTGGAGCATGGAG 516 62
  IDUA-Ex3/4R R-GTTGCACCCCTATGACGCAG    
5–6 IDUA-Ex5/6F F-TCACCTTGCACCCTCCCTCC 576 62
  IDUA-Ex5/6R R-GCTGACCCTGGTGGTGCTGA    
7 IDUA-Ex7F F-TGCGGCTGGACTACATCTC 448 62
  IDUA-Ex7R R-GCAGCATCAGAACCTGCTACT    
8 IDUA-Ex8F F-CCACCTTCCTCCCGAGAC 386 62
  IDUA-Ex8R R-GGAGCGCACTTCCTCCAG    
9–10 IDUA-Ex9F F-TCCTTCACCAAGGGGAGG 701 58
  IDUA-Ex10R R-TCCTCAGGGTTCTCCAGG    
11–12 IDUA-Ex11/12F F-GTGTGGGTGGGAGGTGGA 466 62
  IDUA-Ex11/12R R-CTTCACCCATGCGGTCAC    
13–14 IDUA-Ex13/14F F-CTGCCTGCTCCCACCTTTGHA 530 62
  IDUA-Ex13/14R R-CCCATGCTGCCCTCCCATCA