Table 1 of Rizel, Mol Vis 2011; 17:3548-3555.


Table 1. Microsatellite repeat markers linked to all known USH1 loci.

Locus Chromosome Gene and markers Location (MB) PCR primers for marker amplification
USH1B 11 D11S4179 76 F: GGATGTAAGAGTAACTGGCTCG
        R: GAAAATGTTCTGCCTGAGGG
    D11S1789 76.7 F: ACCAGGAAATTGAGAACCA
        R: TCTGGCCCAACAGAAGT
    D11S4079 76.8 F: CAGCAAGATCCTGTCTCAA
        R: CTCCTTAAAGTGGGGGAGTT
    MYO7A 76.8–76.9  
    D11S937 77.5 F: CTAATAAACAAATCCCTCTACCTCC
        R: TAGTCAGTCAGGGACCCAAGT
USH1C 11 D11S902 17.4 F: CCCGGCTGTGAATATACTTAATGC
        R: CCCAACAGCAATGGGAAGTT
    USH1C 17.5  
    D11S4138 17.7 F: GTGCTGACCGCTCCAAGG
        R: CCAAAGGGGTTAATAGGGGTCCA
USH1D 10 D10S537 72 F: CCTACTGTGCCTGGCTAGA
        R: ATTTGGATGAAACCCACG
    D10S606 73 F: TTTGAACCTGGGAGACG
        R: CATGGACATTCTGCTGC
    D10S1694 73.1 F: CCTGTCTGGCCCAGGTA
        R: AGTAGGGGTGCTGCTTGA
    CDH23 73.1–73.5  
USH1E 21 D21S1437 20.5 F: ATGTACATGTGTCTGGGAAGG
        R: TTCTCTACATATTTACTGCCAACA
    USH1E (locus) 19.8–31.3  
    D21S265 25.8 F: TTAAAGCAATCAATCATGG
        R: GGGTTCTGTGAATATGGG
USH1F 10 D10S2537 55.7 F: AAATGGAATATGGGGTTATTAGCA
        R: AATTATCTACATTTCCGCCACTTC
    D10S546 55.7 F: TGTGATGACTAGAAATTCAGTTCA
        R: ACTTCTCAATTACAGGCCCA
    PCDH15 55.5–56.5  
    D10S2522 56.3 F: TTTAAACACTGTCCCAACAC
        R: TGAAGGAAAGCCAAACTTA
USH1G 17 D17S1301 70.2 F: AAAGAAGATGAAATTGCCATG
        R: TAAAAAGAATGAAGGTAAAAATGTG
    D17S785 71.9 F: ATCCCTGGAGAGTGAAAATG
        R: AAGGCCAACCTGAAAACTAA
    D17S801 72 F: CCTCAAACCGGACAACTATTT
        R: CAGAGAGCAAGATCCTACCTC
    D17S937 72.8 F: CATGGAGGGACTTGCG
        R: TTCCCAGAACCCGGTTT
    USH1G 72.9  
USH1H 15 USH1H (locus) 65.1–68.4  
    D15S1015 65.6 F: TCACAGAGCGAGACCCTAT
        R: CACAGACTCAGTTTAGACAGAAATC
    D15S131 68.9 F: GAAAGGCACCTCATCTCG
        R: TTAAAAACTCTGGAGCAGCG