Table 1 of Mackey, Mol Vis 2011; 17:2118-2128.


Table 1. Microsatellite primers and conditions.

Marker Primer names and sequences (5’-3’) Size (bp) Annealing temperature Amplification conditions
D11S4187 F TCTTGAACCCGGGAAG 273-289 55 °C Invitrogen Taq & buffer
  R CTGGTGCTGTGCTTGG      
D11S896 F ATCTCCCCTAGCTGTTTTGGA 169-183 60 °C Invitrogen Taq & buffer
  R AGTTCATATCCACCTCACACA      
D11S1367 F GCTGACATTTATTCACATGGC 224-244 60 °C Invitrogen Taq & buffer
  R ACAGTGTTATCTCCCTGGCA      
D11S2006 F CTTGTGGGCTGTAGTTTGCT ~325 55 °C Invitrogen Taq & buffer
  R AAAGAGTAAACTCAATGAAAGATGC      
D11S4095 F TCCCTGGCTATCTTGAATC 173-205 55 °C Invitrogen Taq & buffer
  R CTTGACTGGGTCCACG      
D11S937 F CTAATAAACAAATCCCTCTACCTCC 230-264 60 °C Invitrogen Taq & buffer
  R TAGTCAGTCAGGGACCCAAGT      
D11S929 F AGGCCCTTCCAAGATCAG 218-240 60 °C Invitrogen Taq & buffer
  R CCCAGTTGCCGAACTACC      
D11S4115 F TGGCATGTAAATNTAAGAGACTCAC 185-199 50 °C Invitrogen Taq & buffer
  R CTGCTACCTCAGAAGTATCTCAA      
D11S4154 F ATCCCTTGGCTTTCTCAGAGCAC 146-158 65 °C Invitrogen Taq & buffer
  R GGTGCCCCTAACCTCCATGT      
D11S4203 F GAATAGCCACTGACTTCAGG 218-278 60 °C Invitrogen Taq & buffer
  R CAGGATGCTGGAATAGAGAA      
D11S4083 F TTTAACCCAAGGGCAGGAC 178-206 55 °C Invitrogen Taq & buffer
  R CATGTGTACCCAAGGGCAG      
D11S4102 F CACCACTGGGTACTGCCATC 142-174 60 °C Invitrogen Taq & buffer
  R GCTAAATCCTGGAAAGCCCTG