Table 1 of Ahmad, Mol Vis 2011; 17:1940-1945.


Table 1. Primers used for PCR amplification and direct sequencing of LCA5 coding exons and adjacent intronic regions.

Exon Primer sequence tm (°C) cds (bp) Product size (bp)
3F TGTGGAGAAAATAGATTGCACAG 59.28    
3R CCTATAAAACGTAAATCAGCCCAC 60.14 190 465
4F AGAATAATTCCGTATAAACTATTGGG 57.42    
4R TTTTCCCAAAATGACTATGATCC 59.22 530 996
5F TGTACATGAATACTATGCCCAGTC 58.10    
5R TTATACCAACAAACCTTTTCTAAGTG 57.26 138 437
6F CAAAAGGAAGCTGAACCAGG 59.85    
6R CAGCGTCACTTCAGGGG 58.83 97 420
7F CCAAGCTGAGCAAAACATGC 61.88    
7R TTAGGTATATCTCCTAAAAGCCAAAG 56.64 143 538
8F TTCAAGGAGTGATAACTTGTGATTTAC 59.12    
8R TAAGCCATCCCCTACCACTG 59.95 133 437
9F TCTTTTCTCACTTGATTTATAATACCC 57.59    
9R TTGGCAAACTATCTATGTGGTG 57.72 863 1167