Table 1 of Hodgkinson, Mol Vis 2010; 16:2765-2776.


Table 1. Taqman primer/probe sets for ADAM and ADAMTS family members.

Gene Reference Forward primer (5’-3’) Reverse primer (3’ – 5’) Probe (5’-FAM – TAMRA-3’) NCBI accession number
ADAM 8 [20] AAGCAGCCGTGCGTCATC AACCTGTCCTGACTATTCCAAATCTC AATCACGTGGACAAGCTATATCAGAAACTCAACTTCC NM_001109
ADAM9 - GGAAACTGCCTTCTTAATATTCCAAA CCCAGCGTCCACCAACTTAT CCTGATGAAGCCTATAGTGCTCCCTCCTGT NM_003816.2
, NM_001005845.1
ADAM10 [19] AGCGGCCCCGAGAGAGT AGGAAGAACCAAGGCAAAAGC ATCAAATGGGACACATGAGACGCTAACTGC NM_001110
ADAM12 [20] AGCTATGTCTTAGAACCAATGAAAAGTG CCCCGGACGCTTTTCAG ACCAACAGATACAAACTCTTCCCAGCGAAGA NM_003474
, NM_021641
ADAM15 - CCAGCTGTCACCCTCGAAA GGCAATCGAGGCAGCAAA TTCCTCCACTGGCGCAGGGC NM_207191
, NM_003815, NM_207194, NM_207195, NM_207196, NM_207197
ADAM17 [19] GAAGTGCCAGGAGGCGATTA CGGGCACTCACTGCTATTACC TGCTACTTGCAAAGGCGTGTCCTACTGC NM_003183
ADAM19 - TGACAGCAAGGGCCAACAC AGGTCGCTTCTTGGTCTGTTGT TCGAGCACTCCAAGCCCACCACC NM_023038
, NM_033274
ADAM28 - GGGCCCACGATTTGCA TGAACCTTCCTGTCTTTCAATTTTACT AGAACATTGCCCTACCTGCCACCAAAC NM_014265
, NM_021777
ADAMTS1 [21] GGACAGGTGCAAGCTCATCTG TCTACAACCTTGGGCTGCAAA CAAGCCAAAGGCATTGGCTACTTCTTCG NM_006988.2
ADAMTS2 [21] CTGGCAAGCATTGTTTTAAAGGA GGAGCCAAACGGACTCCAA ATCTGGCTGACACCTGACATCCTCAAACG NM_014244.1
ADAMTS3 [21] GCAGCATTCCATCGTTACCA CCATAGAATAATTGATTCCAGGAAGTT CCATTCCTATGACTGTCTCCTTGATGACCC NM_014243.1
ADAMTS4 [21] CGCTGGATGGGACTGAGTGT CGCGAACATGACCCAAACTT CCCGGCAAGTGGTGCTTCAAAGGT AF366351.1