Table 2 of Nallasamy, Mol Vis 2007; 13:229-236.


Table 2. Primers designed for mutation screening

Forward and reverse primers designed for PCDH15 and ZWINT for mutation screening.

 Exon      Forward Primer        Reverse Primer
--------  ---------------------------  ---------------------------
  PCDH15

1     TCACTTGCAATCATTACTACTCTAT   GGCTGACGAACACAGTACAATA
2     AAAAATCCTGGCTCGCTCTA     AATGTGGCACAGGTAATTAACTATG
3     TTATTCCAAGTAAAGCATGA     TTTTCCTTTTTAAATATTAATATAC
4     AAATGAGTTAAAGAAACTGTTGT    TATTTTCTGTCTTATGCTAGATATA
5     GTTTTCTTGATATTTCTAAACAGTT   TGTACTGAATGAACGAGTGCT
6     AATAATAGTATCATTACTAATCTGG   GAGCTGATTTTTATGCTGTAACA
7     ATGAAGAAGTGAGTGGCACA     TTCTATTTTCAGATGATAAGCATGT
8     AAAATAAAATAACCATGTTGGACT   TTTTTGTTGTTGTTTTTTGAGACTG
9     AAATATTTCCTTGGAATTGA     TGAGTTTACTGTCTCAGACGTTATA
10     TAACATAAAACTGCCTACAGTAGCG   TTTGTTCCTCAGCTGATGAAGGG
11     TTAATTCTCTCTTCTCTAGCTTATG   ATTAGTTAAAAAGAGAACCCTATA
12     CCAGACATCTCTTTCAGTTCCATAC   TCTTAATACTTTCACGTGGAT
13     TAATTTCTTCATGAGCATATCGTAT   CCTTTCAAATTGTAAGATTACCTG
14     AAGAATACTTGCCGCGCTTC     TTGTTGGGGGAAAAAACGACATGGT
15     CAGATGGAATTTTCATTCACTAGAG   AACAACTGAATAAACAATGCAGTC
16     AGAAAACAGAAAGGGAAGTACAAC   GATACGAAATGTTTGATTTTACACC
17     TGATTACTGAGAGGGGAAA      TGTCAAGTCAAAGGTTGCAGC
18     TTCAGATAGACAAATGCCAGAA    AGTCTTGAAGAATATCCAGCACA
19     ATTGTCATTGTCATTTCCTCCTT    GGCACACAAACCCTAATAGCA
20     GTCCTCGTTAAATTGATGCTGT    TTGGAAAATCTATGTTATGGGTC
21     AATTGAGAGGATGGAAGGCT     TTGCTGTCTTGTGATTCGGTC
22     CCCAAAGCAACCATTAATTTTTC    ATGAGGATAGAGATCAAAACGCA
23     CACCTGGTAGGCAGTGAGGAAAT    TTGAAACCCCAAAATATAATGT
24     ATGAATGTGTGAGGGCAGAGGGT    CAAATGAGGAAAAGGGCAAGGT
25     TTAGCGAAGTATTGATGTTGA     TCCCAAGGTTTATCCAGAG
26     AAGCATCATTATCAGTGTCCC     CCTACTGGAGGAATACAAACC
27     CCCCTCCGTCTAGGCTACTGATA    AAACTGAAAACACTGACCTATGGCT
28     GTAGGGAAGAGGTAATGTGGG     AGACACTGAGGGCTCCAA
29     GGCTGTCATCATTTTTCATTT     TTCAGTAACTATTTGGTGGGT
30     GCTTGTGTTTCAATTAGAGAA     CGCAAAGCCATGTTAC
31     GAATGACTCTAACGGTAACGAT    TGGAAGCTATAGGCAAACTATCT
32     CCTGTGGGGATGCTTTTGTAA     AATTTCTGGTTTGGTTTTGGC
33-1    AACTTGTTTCCTTACATTTCA     CCTTGCCTTATTTCCT
33-2    AAGAGGTAGCAGCAATCCATT     CGGCAGGCATCAAGTT
33-3    CCCTCCACCTCCTTCAG       TGGTTTAAGTTGGGTATCTAA
33-4    TTTTAGTGGGAATATGTGGG     AAAAAATTTAAATTAGGGAGATGAT

  ZWINT

1     GTGGATGTGGGGAGCGGCGAACGG   AAGAACTTCCACAGGCGCGCGGTCGAG
2 and 3  GTCTTCAGAAGCCAAGGGGTCG    CCCTGCTGATTTTCCTTTTGGCACGTA
3 and 4  GGCCATTTGTTTCTACAGATAAGCAAG  GTGGTGGTATGTACAAGATGAGAGCGA
5     TCAAAGGAGGAAGCAAAACGGTTTTC  CCAAGGTACACCCAGGGGTCTTGAGTA
6 and 7  CAAATTTACATCTCCAGCAGGTTGTAG  GCAAGAATGCCTCACCCTAGAAC
8     GAGCTCACTGTTATAATTCTGGTTCAC  AGGTAAATGAGAGATGGAACAGG
9a     CTTTAAATAACTTGAGACATTGCTAAC  TAATAAACTTTGAAATTTGGTGAGT
9b     AAATGCATTCTTTCCAAACCTATGTGA  GGTTTGAACACAGGGTGTGCAG

Nallasamy, Mol Vis 2007; 13:229-236 <http://www.molvis.org/molvis/v13/a26/>
©2007 Molecular Vision <http://www.molvis.org/molvis/>
ISSN 1090-0535